Bli Medlem!

En mann i rullestol som gir to småbarn fart i ei huske. Foto

Å løfte alene er tungt!

Derfor må vi sammen arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med funksjonsnedsettelser bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpemidler mer tilgjengelig fremme interessepolitisk arbeid spre kunnskap og endre holdninger styrke vår identitet fremme interessen for forskning fremme samarbeide med tilsvarende foreninger nasjonalt og internasjonalt

Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle foreldre som har en funksjonsnedsettelse og deres familier. Vi skal arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med funksjonsnedsettelser, bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpemidler mer tilgjengelig og ikke minst; styrke vår identitet som foreldre!

Vi vil gjerne ha deg med i foreningen vår!

Velkommen som medlem – det koster kr 350,- pr kalenderår.

Fyll ut skjemaet og betal deretter kontingent til vippsnr: 561650

Denne informasjonen er valgfri og vil ikke bli delt offentlig. Det vil kun bli brukt til medlemsstatistikk.